Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Logement Petit Beijers stelt het zeer op prijs dat u geïnteresseerd bent in ons hotel en een bezoek brengt aan onze website. Wij proberen de informatie op onze website zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Wijzigingen van prijzen, aanbiedingen, faciliteiten, afbeeldingen of andere informatie op deze website is echter te allen tijde onder voorbehoud. Aan de inhoud van de website kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Logement Petit Beijers behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Logement Petit Beijers kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie.

Copyright
Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, formulieren, afbeeldingen, kaarten, geluids- en videofragmenten etc.) is eigendom van Logement Petit Beijers, behalve als dit anders is vermeld. U mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Als u citeert, dan met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van Logement Petit Beijers worden openbaar gemaakt, gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd.

Virussen en veiligheid
Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet worden gegarandeerd. Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. Logement Petit Beijers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

Vragen, suggesties en commentaar
Logement Petit Beijers wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die Logement Petit Beijers van u ontvangt wordt door Logement Petit Beijers gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Logement Petit Beijers behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door Logement Petit Beijers verzonden e-mail
Door Logement Petit Beijers verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Logement Petit Beijers staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Mocht u vragen hebben of verdere informatie nodig hebben, kunt altijd contact opnemen met ons via welcome@petitbeijers.com